Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS


I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les dades de la titular d’aquest lloc web sota el domini www.amazoniaflors.com, en endavant “el Lloc Web”:

Titular:
Domicili:
NIF:

Email:

Sònia Pagès Hernàndez
carrer del Doctor Murillo 8, CP 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
46.338.595-N
info@amazoniaflors.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació i tots els elements integrats, tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

La Titular es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Amazònia Flors pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general és gratuït, sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i entre l’Usuari i Amazònia Flors, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, de manera que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de Amazònia Flors proporciona diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Amazonia Flors, sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Amazònia Flors per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Amazònia Flors sobre qualsevol fet que permetés un ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Amazònia Flors es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Amazònia Flors no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El sol fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Amazònia Flors i l’Usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web d’Amazònia Flors no es dirigeix ​​a menors d’edat. Amazònia Flors declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Amazònia Flors no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre país i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i s’haurà d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Amazònia Flors responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Amazònia Flors no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Amazònia Flors farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Amazònia Flors serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Amazònia Flors tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’un lloc web cap al Lloc Web de Amazònia Flors haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de la Titular.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web d’Amazònia Flors, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Amazònia Flors i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació per part d’Amazònia Flors dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest altre lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La Titular per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Amazònia Flors.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Amazònia Flors. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a la Titular a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís legal i condicions generals d’ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La Titular es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Amazònia Flors es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, jutges i tribunals de Barcelona.

(0)