Política de privadesa

Sònia Pagès Hernàndez, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Barcelona, carrer del Doctor Murillo 8, CP 08172 i amb NIF 46.338.595-N, és la Titular del lloc web ubicat al domini www.amazoniaflors.com, en endavant “el lloc web”.

La Titular n’és la Responsable del Tractament, i tanmateix s’ha designat a ella mateixa com a Responsable per a la Privadesa, que és la persona responsable de supervisar les preguntes relacionades amb aquest avís de privadesa.

Sònia Pagès Hernández t’informa sobre la seva Política de Privadesa en relació al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides durant la navegació o contractació de productes i serveis mitjançant el lloc web accessible a l’adreça www.amazoniaflors.com.

En aquest sentit, la titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, recollida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD).

Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús del lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa i de les condicions incloses a l’Avís Legal.

Identitat de la responsable de la privadesa

 • Titular: Sònia Pagès Hernández
 • NIF: 46.338.595-N
 • Domicili: Dr. Murillo 8. 08172 – Sant Cugat del Vallès, Barcelona
 • Correu electrònic: info@amazoniaflors.com
 • Lloc web: www.amazoniaflors.com

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, la Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: La Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals i la finalitat específica, sobre la que t’informarà prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: La Titular et sol·licitarà solament les dades estrictament necessàries per a la finalitat que sol·licita.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran el temps estrictament necessari per a la finalitat o finalitats del tractament.

La Titular t’informarà del termini de conservació corresponent segons cada finalitat. En el cas de subscripcions, la Titular revisarà periòdicament les llistes i n’eliminarà aquells registres inactius per un període de temps considerable.

 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat quedin garantides. La Titular pren les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels seus usuaris i clients per part de tercers.

Obtenció de dades personals

Per a poder navegar pel lloc web a www.amazoniaflors.com no és necessari facilitar cap dada personal. Els casos en que sí has de facilitar-los són els següents:

 • En contactar, mitjançant formularis de contacte o missatges de correu electrònic.
 • En incloure una ressenya o comentari sobre un article o producte.
 • En finalitzar el procés de compra d’un o més dels productes i serveis adquirits al lloc web.
 • En subscriure’t mitjançant un formulari de subscripció als butlletins informatius que la Titular gestiona amb la plataforma de màrqueting ActiveCampaign.

Els teus drets

La Titular t’informa que, en relació a les teves dades personals, pots exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
 • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-te al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit per la persona interessada, sol·licitant-lo directament a la Titular. Això vol dir que qualsevol client o usuari que en algun moment hagi facilitat les seves dades pot adreçar-se a la Titular i demanar informació sobre les dades emmagatzemades i com s’han obtingut, sol·licitar-ne la rectificació, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament, limitar-ne l’ús o sol·licitar-ne la cancel·lació als fitxers de la Titular.

Per a l’exercici d’aquests drets cal enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça info@amazoniaflors.com, juntament amb una prova vàlida en dret, com una fotocòpia del DNI o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de les dades personals

Quan utilitzes el lloc web per a adquirir un producte o servei, subscriure-t a butlletins informatius o fer una ressenya, estàs facilitant informació de caràcter personal, com ara el nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altres dades. En facilitar aquesta informació dones el teu consentiment per a que sigui recollida, tractada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per CDmon (10DENCEHISPAHARD, S.L.) com es descriu a l’Avís Legal i en aquesta Política de Privadesa.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part de la Titular varien segons el sistema de captura de la informació:

 • Formulari de finalització de compra: Per a poder completar el procés d’adquisició de productes i/o serveis la Titular sol·licita, entre altres, les següents dades:
  • Nom
  • Cognoms
  • Adreça postal
  • Adreça de correu electrònic
  • Telèfon
  • NIF
 • Formulari de subscripció a continguts: Amb la finalitat d’establir un canal de comunicació a través del qual informar de novetats, promocions i informació relativa a la seva activitat i, en conseqüència, poder crear i gestionar llistes de subscriptors a butlletins, la Titular sol·licita les següents dades:
  • Nom
  • Cognoms
  • Adreça de correu electrònic

Les dades que es facilitin a la Titular s’ubicaran a servidors gestionats per l’empresa ActiveCampaign, LLC, amb seu a Chicago, Illinois (Els Estats Units d’Amèrica). Consulta la seva política de privadesa i altres aspectes legals.

Seguretat de les dades personals

A fi efecte de protegir les teves dades personals, la Titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques per a evitar-ne la pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció.

Aquest lloc web està allotjat pel proveïdor CDmon (10DENCEHISPAHARD, S.L.). La seguretat de les dades esta garantida donat que CDmon pren totes les mesures de seguretat necessàries. Consulta la seva política de privadesa i altres aspectes legals.

Continguts d’altres llocs web

Les pàgines d’aquest lloc web poden eventualment incloure contingut incrustat (p.e. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’un altre lloc web es comporta exactament com si s’hagués visitat aquest altre lloc web.

Política de Cookies

Per a que aquest lloc web funcioni correctament requereix l’ús de cookies, informació que s’emmagatzema en el teu navegador.

Dins el lloc web trobareu un enllaç a la pàgina que descriu la Política de Cookies, on es pot consultar la informació relativa a la recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment.

Per a contactar amb la Titular, subscriure’t a un butlletí o fer comentaris i ressenyes en aquest lloc web cal que acceptis aquesta Política de Privadesa.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta la Titular són:

 • Dades identificadores.

Conservació de dades personals

Les dades personals que proporciones a la Titular es conservaran fins que en sol·licitis la supressió.

Navegació Web

En navegar pel lloc a www.amazoniaflors.com es poden recollir dades no identificadores, que poden incloure l’adreça IP, geo-localització, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser emprades per a identificar-te.

El lloc web utilitza els serveis d’anàlisi de Google Analytics. La Titular usa aquest servei per a obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, patrons de navegació i informació demogràfica.

Exactitud y veracitat de les dades personals

Et compromets a que les dades facilitades a la Titular siguin correctes, complets, exactes i vigents, i a mantenir-les degudament actualitzades.

Com a Usuari del lloc web ets l’única persona responsable de la veracitat i correcció de les dades que proporcionis, exonerant a la Titular de qualsevol responsabilitat al respecte.

Acceptació i consentiment

Com a Usuari del lloc web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, n’acceptes i en consenteixes el tractament per part de la Titular en la forma i finalitat indicades en aquesta Política de Privadesa.

Revocabilitat

Per a exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d’enviar la sol·licitud mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça info@amazoniaflors.com, juntament amb una prova vàlida en dret com ara fotocòpia del DNI o equivalent.

L’exercici dels teus drets no inclou cap dada que la Titular estigui obligada a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

Canvis en la Política de Privadesa

La Titular es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a noves pràctiques en el sector TIC.

Aquesta Política de Privadesa estarà vigent fins que sigui modificada per una altra degudament publicada.

Sant Cugat del Vallès, Gener de 2021

(0)